Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:16610/2019
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 26.06.2019, 13:12