81. rokovanie LRV SR

02.07.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 15209/2019
  Predkladá: minister hospodárstva
 2. Č.m.: /2019
  Predkladá: minister hospodárstva
 3. Č.m.: 16067/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 15381/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 5. Č.m.: 15379/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: 15380/2019
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 7. Č.m.: 16610/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 8. Č.m.: 16567/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 16570/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 10. Č.m.: 16569/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 11. Č.m.: 16995/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 02.07.2019, 15:15