27. rokovanie HSR SR

05.11.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2018
  Predkladá: poslanecký návrh
 2. Č.m.: 2018
  Predkladá: poslanecký návrh
 3. Č.m.: 11064/2017/SVL OVL
  Predkladá: predseda vlády SR
 4. Č.m.: 855/23766/2018/OVS
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 5. Č.m.: 485/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 457/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 13375/2018/SŽDD/76779 - M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 8. Č.m.: S08818-2018-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 9. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 10. Č.m.: 20359/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 11. Č.m.: 2018
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 07.11.2018, 14:36