Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov /parlamentná tlač 1015/

Číslo materiálu:2018
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:poslanecký návrh
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 26.10.2018, 08:40