Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:11064/2017/SVL OVL
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 26.10.2018, 08:49