Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Číslo materiálu:457/2018-100
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 26.10.2018, 09:28