Návrh zákona o šľachtení a plemenitbe zvierat a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:485/2018-100
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 26.10.2018, 09:23