Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Číslo materiálu:stiahnutý
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Stanovisko:
aktualizované 31.10.2018, 11:12