Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016

Číslo materiálu:14001/2017-M_OAPPV
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.06.2017, 14:10