Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Číslo materiálu:19027/2017-3420-28451
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.06.2017, 17:53