Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016

Číslo materiálu:14098/2017-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.06.2017, 09:43