Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2017-598/28843:12-56AA
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.06.2017, 15:12