Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

7.

16.08.2016, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24290/2016
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 24291/2016
  Predkladá: minister financií
 3. Č.m.: 24267/2016
  Predkladá: minister financií
 4. Č.m.: 24288/2016
  Predkladá: minister financií
 5. Č.m.: 24292/2016
  Predkladá: minister financií
 6. Č.m.: 24329/2016
  Predkladá: minister financií
 7. Č.m.: 24411/2016
  Predkladá: minister financií
 8. Č.m.: 24414/2016
  Predkladá: minister financií
 9. Č.m.: 24428/2016
  Predkladá: minister financií
 10. Č.m.: 24552/2016
  Predkladá: minister financií
 11. Č.m.: 24166/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 12. Č.m.: 24356/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 13. Č.m.: 24382/2016
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 14. Č.m.: 24341/2016
  Predkladá: minister životného prostredia
 15. Č.m.: 24457/2016
  Predkladá: minister hospodárstva
 16. Č.m.: 24492/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 17. Č.m.: 23941/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 18. Č.m.: 23940/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
aktualizované 17.08.2016, 10:34