Návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:24457/2016
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.08.2016, 14:33