Návrh zákona o upomínacom konaní

Číslo materiálu:24166/2016
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.08.2016, 13:10