Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:24356/2016
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.08.2016, 12:56