Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:23941/2016
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.08.2016, 13:36