Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Číslo materiálu:24382/2016
Rezort:Úrad podpredsedu vlády Slovnskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.08.2016, 10:25