Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:11504/2023
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 23.03.2023, 11:51