Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:11334/2023
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.03.2023, 14:31