Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Číslo materiálu:08260/2019-4210-09512
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.02.2019, 10:59