Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:00406/2017/KÚ/OLP-069
Rezort:Národný bezpečnostný úrad
Rezortné číslo:
Predkladateľ:riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 26.10.2017, 14:00