17. rokovanie HSR SR

06.11.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 00406/2017/KÚ/OLP-069
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
 2. Č.m.: 27310/2017/SCDPK/71581-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 3. Č.m.: 499/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 2017/8332:5-73AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 5. Č.m.: 15687/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 14248/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 14953/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: 19355/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: KM-OPVA-2017/000545
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 10. Č.m.: SŠHR-2017/00661-001-PRED
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

 11. Č.m.: 7437/2017-9.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
aktualizované 07.11.2017, 08:47