Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020

Číslo materiálu:MF/017413/2017-41
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.10.2017, 11:51