16. rokovanie HSR SR

10.10.2017, 14:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/017413/2017-41
    Predkladá: minister financií SR
aktualizované 11.10.2017, 11:38