Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/005178/2024-732
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.05.2024, 10:43