Správa o aktuálnej situácii na trhu práce v Slovenskej republike a o opatreniach na jej zlepšenie

Číslo materiálu:9734/2013-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.04.2013, 09:34