14. rokovanie HSR SR

22.04.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2013-5626/14351:1-sekr.
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 2. Č.m.: MF/013920/2013-26
  Predkladá: podporedseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: MF/012268/2013-264
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: vypustený
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 9734/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 9189/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 7. Č.m.: 8535/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 8. Č.m.: S02197-OL-2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 9. Č.m.: 01948/2013-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 342/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 11. Č.m.: 13936/2013/51
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 12. Č.m.: 4909/2013-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 13. Č.m.: 5012/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 14. Č.m.: 08133/2013/A300-IS/21463-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
aktualizované 23.04.2013, 11:11