Návrh na ratifikáciu Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ - LAK

Číslo materiálu:7776/2022
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 10.03.2022, 08:36