48. rokovanie LRV SR

15.03.2022, 10:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4328/2022
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 3548/2022
  Predkladá: minister vnútra
 3. Č.m.: 3545/2022
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 7776/2022
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 5. Č.m.: 3547/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 6. Č.m.: 3549/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 3546/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 8. Č.m.: 3552/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády
 9. Č.m.: 27938/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 10. Č.m.: 5959/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva
 11. Č.m.: 8086/2022
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 25.01.2023, 13:11