Návrh na ratifikáciu zmien Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Číslo materiálu:49620/2023
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.12.2023, 14:43