Návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:44995/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.11.2022, 13:54