Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania

Číslo materiálu:37742/2022
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 04.10.2022, 09:31