Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom

Číslo materiálu:3709/2022
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2022, 08:22