Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

Číslo materiálu:36654/2023
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.09.2023, 15:27