Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica

Číslo materiálu:31402/2023
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.08.2023, 13:18