Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

Číslo materiálu:28864/2022
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.07.2022, 09:14