Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:25910/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:plán legislatívnych úloh vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.01.2022, 15:46