Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14
Číslo materiálu:25910/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:plán legislatívnych úloh vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.01.2022, 15:46