Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí

Číslo materiálu:24470/2016
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.09.2016, 11:12