Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

Číslo materiálu:23601/2022
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 07.07.2022, 15:59