57. rokovanie LRV SR

12.07.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 27288/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 27287/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 3. Č.m.: 23601/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 26003/2022
  Predkladá: minister vnútra
 5. Č.m.: 26163/2022
  Predkladá: minister obrany
 6. Č.m.: 26666/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 27295/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.01.2023, 13:04