Správa o stave implementácie výskumu „Vzdelanie a Zručnosti Online“ (tzv. PIAAC Online) – identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií pre 21. storočie za účelom pravidelného sledovania zmien a vývoja zručností a lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania – návrh opatrení na šírenie výskumu

Číslo materiálu:2018/15104:2-74AA
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.12.2018, 10:25