28. rokovanie HSR SR

17.12.2018, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24595/2018/SBPMR/87389-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 541/2018-100
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: Z058132-2018-ÚVZ
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 4. Č.m.: 45740/2018/120
  Predkladá: minister spravodlivosti
 5. Č.m.: 2018/1449-60AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 2018/14052-60AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 2018/15360:2-74AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 2018/15104:2-74AA
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 9. Č.m.: 23669/2018-2062-66592
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 21.01.2019, 13:38