Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Číslo materiálu:2017-3770-56AA
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.05.2017, 10:11