12. rokovanie HSR SR

22.05.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

aktualizované 24.05.2017, 10:15