Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

80.

28.03.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 9919/2023
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 2. Č.m.: 10130/2023
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
 3. Č.m.: 10259/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 11459/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 11487/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 6. Č.m.: 11334/2023
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 7. Č.m.: 11333/2023
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 8. Č.m.: 11318/2023
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
aktualizované 29.03.2023, 11:43