Návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:11333/2023
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.03.2023, 14:32