Návrh zákona, o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:34891/2022
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.09.2022, 15:19