Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencií kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:34690/2022
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.09.2022, 15:01